Author Archives: CharmS

About CharmS

Love peace! Love beauty! Love music and Always wanna fly :D

Đam mẽo đi cùng năm tháng

  Nổi hứng đếm xem mình đã đọc bao nhiêu truyện, nhớ bao nhiêu và quên bao nhiêu. Có những nhà còn xoá, truyện không biết có còn không?… 5 năm trời quay cuồng trong bể đam mẽo, ngẫm lại … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment